19/10/2021 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh quả bóng

Tác giả: Nguyễn Bích Ngô

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2014 21:19

 

Ai vê quả bóng cho tròn?
Cho chồn gối hạc, cho mòn mắt xanh!

Buổi đời là buổi cạnh tranh
Cho tăng sức khoẻ, cho sành nghề chơi

Khi lên, lên bổng tuyệt vời
Khi sa, lăn lộn với người trần gian

Ấy mới tài, ấy mới ngoan
Bập bềnh bén đất, lại toan tung trời

Một vòng vây bọc trong, ngoài
Nào tung, nào hứng, nào người vỗ tay

Tròn như quả bóng mà hay
Cón tròn mới lọt, mới xoay đủ vành!
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bích Ngô » Vịnh quả bóng