04/12/2021 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Nguyên Đan Khâu Phương Thành tự đàm huyền tác
與元丹丘方城寺談玄作

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2018 23:05

 

Nguyên tác

茫茫大夢中,
惟我獨先覺。
騰轉風火來,
假合作容貌。
滅除昏疑盡,
領略入精要。
澄慮觀此身,
因得通寂照。
郎悟前後際,
始知金仙妙。
幸逢禪居人,
酌玉坐相召。
彼我俱若喪,
雲山豈殊調。
清風生虛空,
明月見談笑。
怡然青蓮宮,
永願恣遊眺。

Phiên âm

Mang mang đại mộng[1] trung,
Duy ngã độc tiên giác.
Đằng chuyển phong hoả[2] lai,
Giả hợp tác dung mạo.
Diệt trừ hôn nghi tận,
Lĩnh lược nhập tinh yếu.
Trừng lự quan thử thân,
Nhân đắc thông tịch chiếu[3].
Lang ngộ tiền hậu tế,
Thuỷ tri kim tiên[4] diệu.
Hạnh phùng thiền cư nhân,
Chước ngọc toạ tương triệu.
Bỉ ngã câu nhược tang,
Vân sơn khởi thù điệu.
Thanh phong sinh hư không,
Minh nguyệt kiến đàm tiếu.
Di nhiên thanh liên cung[5],
Vĩnh nguyện tứ du thiếu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mịt mờ giấc mộng lớn,
Mình ta tỉnh trước tiên.
Gió lửa chuyển nhanh đến,
Tạo thành hình tướng riêng.
Diệt bỏ mù tối hết,
Tinh yếu thông hiểu chuyện.
Thân này dẹp nỗi lo,
Soi rọi phần sâu lắng.
Anh thông tiền hậu kiếp,
Biết trước pháp diệu huyền.
Vui gặp người cửa Phật,
Rót ngọc gọi mời duyên.
Anh tôi rồi huỷ diệt,
Núi mây há khác chăng.
Hư không trong gió mát,
Cười nói dưới ánh trăng.
Cung Thanh Liên vui vẻ,
Đến thăm viếng thường xuyên.
[1] Đạo giáo (Trang Tử - Tề vật luận 齊物論) cho rằng cuộc đời là giấc mộng lớn, khi tỉnh rồi mới biết mình đã ở trong giấc mộng. Khi nào đại giác (tỉnh lớn) mới biết mình trải qua giấc mộng lớn.
[2] Phật giáo cho rằng con người được tạo ra từ địa, thuỷ, hoả, phong (đất, nước, lửa, gió) tứ đại giả hợp 四大假合. Phần cứng là đất, ẩm ướt là nước, ấm là lửa, di động là gió.
[3] Trong sự tĩnh lặng (ngồi thiền bỏ ra ngoài tất cả ưu phiền, rắc rối), dùng định tuệ soi rọi tâm hồn, tìm ra những điều sai lầm để sửa chữa.
[4] Chỉ Phật.
[5] Tức “thanh liên vũ” 青蓮宇, chỉ chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Dữ Nguyên Đan Khâu Phương Thành tự đàm huyền tác