26/05/2022 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ôn Tuyền
題溫泉

Tác giả: Tiết Tuyên - 薛瑄

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 10:51

 

Nguyên tác

唐家天子愛溫泉,
故起離宮繡嶺前。
山上朝元金作閣,
苑中湯井玉為蓮。
錦鳧曾泛當時水,
香木頻浮舊日船。
賜浴未終鼙鼓動,
臺池留恨自年年。

Phiên âm

Đường gia thiên tử[1] ái Ôn Tuyền,
Cố khởi ly cung[2] tú lĩnh tiền.
Sơn thượng Triều Nguyên[3] kim tác các,
Uyển trung thang tỉnh[4] ngọc vi liên[5].
Cẩm phù[6] tằng phiếm đương thì thuỷ,
Hương mộc[7] tần phù cựu nhật thuyền.
Tứ dục vị chung bề cổ động,
Đài trì lưu hận tự niên niên.

Dịch nghĩa

Thiên tử đời Đường thích Ôn Tuyền,
Nên dựng cung ở trước núi gấm.
Trên núi, vàng làm thành gác Triều Nguyên,
Trong vườn, ngọc làm sen trong giếng nước nóng.
Vịt gấm từng nổi trên dòng nước xưa,
Cây thơm thường nổi mảnh thuyền ngày ấy.
Tắm còn chưa xong thì trống đã nổi,
Ao đài lưu mối hận từ bao năm.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà Đường thiên tử thích Ôn Tuyền,
Mới dựng cung ngay ngọn gấm bên.
Trên núi, Triều Nguyên, vàng tạo gác,
Trong vườn, giếng ấm, ngọc làm sen.
Vịt giời từng giỡn trên dòng nước,
Cây ngát thường trôi một mảnh thuyền.
Tắm gội chưa xong đà trống nổi,
Ao đài lưu hận mãi bao niên.
Ôn Tuyền: suối nước nóng ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn, đời Thịnh Đường chảy qua cung Hoa Thanh của Đường Huyền Tông.


[1] Chỉ Đường Huyền Tông.
[2] Cung điện của vua làm ngoài đô thành. Ở đây chỉ cung Hoa Thanh.
[3] Đường Huyền Tông thờ Đạo giáo, ở ngọn thứ ba trên Tần Lĩnh dựng một miếu lộng lẫy thờ Lão Tử, gọi là Triều Nguyên các.
[4] Chỉ Ôn Tuyền.
[5] Trong ao tắm ở cung Hoa Thanh có đôi hoa sen bằng đá trắng.
[6] Chỉ những con chim nước bằng đá ở trong ao.
[7] Cây gỗ thơm. Tương truyền Đường Huyền Tông cho người lấy gỗ thơm trắng chế thành một cái thuyền con, thường dùng để du ngoạn trong ao nước ấm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Tuyên » Đề Ôn Tuyền