09/12/2022 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo
시조

Tác giả: Myeong-ok - 명옥

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2020 19:32

 

Nguyên tác

꿈에 뵈는 임이 신의 없다 하건마는
탐탐이 그리울 제 꿈 아니면 어이 보리?
저 임아 꿈이라 말고 자로자로 뵈시소.

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Người gặp gỡ trong mơ
tình tuy không là thực
Nhưng khi tan giấc mộng
nhung nhớ biết là bao!
Hỡi người, tuy là mộng
hãy cứ được gặp nhau!
Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa -Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Myeong-ok » Sijo