02/07/2022 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên cửa sổ
창가에서

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2011 05:02

 

Nguyên tác

더 이상 무엇을 바라겠느냐

먼 곳이 있다
가까운 곳이 있다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Còn cầu mong điều gì hơn nữa!

Có nơi thật gần,
Có miền thật xa...
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Bên cửa sổ