07/10/2022 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ý
寓意

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/06/2018 15:09

 

Nguyên tác

名遂功成休矣休,
等閒世故一虛舟。
風來江館涼宜夏,
月到書樓明正秋。
紅日東昇知大海,
白雲西望是神州。
溪山亦足供吾樂,
忍負前盟萬里鷗。

Phiên âm

Danh toại công thành hưu hĩ hưu,
Đẳng nhàn thế cố nhất hư châu.
Phong lai giang quán lương nghi hạ,
Nguyệt đáo thư lâu minh chính thu.
Hồng nhật đông thăng tri đại hải,
Bạch vân tây vọng thị thần châu.
Khê sơn diệc túc cung ngô lạc,
Nhẫn phụ tiền minh vạn lý âu.

Dịch nghĩa

Như thế cũng gọi là công toại danh thành rồi đấy, thôi thế cũng nên thôi,
Việc đời phó mặc cho con thuyền vơi vơi nọ lênh đênh muốn đến đâu thì đến mà ta tìm lại cái thú vui của ta.
Khi cơn gió mát thổi vào cái quán chỗ ta ngồi bên sông nọ, là mùa hạ,
Lúc bóng trăng soi vào cái lầu chỗ ta ngồi xem sách kia, ấy chính mùa thu.
Ta trông thấy vầng hồng mọc lên ở đàng đông thì ta biết đó là nơi đại hải,
Ta trông thấy mây trắng phủ ngất ở đàng tây thì ta biết đó là chỗ thần chầu.
Ấy cái thú nước non như thế cũng đủ cho ta vui,
Vậy đàn bồ nông ngoài bể khơi muôn dặm mà trước ta đã thề cùng với chúng kết làm bạn “vong cơ”, thì nay ta nỡ lòng nào mà phũ phàng với thề xưa cho đặng.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công thành danh toại, cũng nên thôi,
Phó mặc việc đời thuyền vẫn trôi,
Mùa hạ bên sông ngồi quán mát.
Trăng soi lầu sách chính thu rồi.
Bên đông vầng nhật nơi cùng biển,
Mây trắng đàng tây thần chỗ chầu.
Vui thú nước non vừa đủ cả,
Phụ thề sao nỡ với chim âu.
Nguồn:
1. Đồ Nam, “Danh nhân Hải Dương”, Nam Phong tạp chí, số 160, 3-1931
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ ý