20/07/2024 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô
鷓鴣

Tác giả: Vương Cung - 王恭

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 16:38

 

Nguyên tác

綠樹殘春外,
雙飛錦翼齊。
長沙有遷客,
莫向雨中啼。

Phiên âm

Lục thụ tàn xuân ngoại,
Song phi cẩm dực tề.
Trường Sa hữu thiên khách,
Mạc hướng vũ trung đề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân tàn ngoài dãy cây xanh
Thoáng đôi cánh gấm song hành cùng bay
Trường Sa có khách đi đày
Đừng kêu dưới lớp mưa ray rứt buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Cung » Giá cô