04/07/2022 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô ngư
沽魚

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:03

 

Nguyên tác

門外方溏一畝餘,
年年不畜自多魚。
富人主之十千利,
貧人沽之無一如。
米貴已難敷口食,
波深又值作霖初。
安知貧富非由命,
竭力當為莫恨渠。

Phiên âm

Môn ngoại phương đường nhất mẫu dư,
Niên niên bất súc tự đa ngư.
Phú nhân chủ chi thập thiên lợi,
Bần nhân cô chi vô nhất như.
Mễ quý dĩ nan phu khẩu thực,
Ba thâm hựu trị tác lâm sơ.
An tri bần phú phi do mệnh,
Kiệt lực đương vi mạc hận cừ.

Dịch nghĩa

Cái ao vuông ngoài cửa rộng hơn một mẫu,
Hàng năm không nuôi mà cá vẫn nhiều.
Người giàu làm chủ ao ấy thu lợi hàng mười nghìn,
Người nghèo mua lại ao ấy, lãi không bằng một phần.
Gạo đắt khó đủ cho miệng ăn,
Nước sâu lại gặp hồi mưa dầm.
Biết đâu giàu nghèo không phải là do số mệnh,
Thôi thì cứ hết sức làm, chẳng nên oán hận ai chi.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngoài cửa chừng hơn một mẫu ao,
Cá không phải thả vẫn dồi dào,
Người giàu làm chủ lời hàng vạn,
Nhà khó mua về kiếm được bao?
Gạo đắt đã khôn xoay đủ bữa,
Nước sâu thêm lại gặp mưa rào.
Giàu nghèo ai biết không do số,
Đừng oán hờn chi, gắng sức vào.
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Cô ngư