25/10/2021 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Võ Công huyện trung tác kỳ 21
武功縣中作其二十一

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 17/03/2017 12:48

 

Nguyên tác

假日無多事,
誰知我獨忙。
移山入縣宅,
種竹上城牆。
驚蝶遺花蕊,
游蜂帶蜜香。
惟愁明早出,
端坐吏人旁。

Phiên âm

Giá nhật vô đa sự,
Thuỳ tri ngã độc mang.
Di sơn nhập huyện trạch,
Chủng trúc thướng thành tường.
Kinh điệp di hoa nhị,
Du phong đái mật hương.
Duy sầu minh tảo xuất,
Đoan toạ lại nhân bàng.

Dịch nghĩa

Ngày nghỉ nên không nhiều việc,
Ai biết chỉ mình ta bận rộn.
Dời nhà từ núi vào huyện,
Trồng tre cao hơn tường thành.
Bướm sợ nên để lại nhuỵ hoa,
Ong tới lui mang mật thơm.
Chỉ buồn vì bình minh tới sớm,
Ngồi ngay ngắn bên các viên chức.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày nghỉ cho nên không nhiều việc
Bận rộn riêng ai biết cho ta
Rời non vào huyện làm nhà
Trồng tre nay đã cao qua tường thành
Bướm e sợ nên đành bỏ nhuỵ
Ong tới lui mang túi mật thơm
Bình minh tới sớm nên buồn
Đành ngồi ngay ngắn bên hàng lại nha.
Tác giả đậu tiến sĩ năm 816, được bổ giữ chức chủ bạ trong huyện Võ Công (nay trong tỉnh Thiểm Tây). Sau đó ông giữ nhiều chức vụ khác cao dần. Nhưng thời gian ở huyện Võ Công đối với ông có nhiều ấn tượng nhất vì ông viết ở đó một thi tập gồm ba mươi bài ngũ ngôn luật khá hay. Người đời gọi ông là Diêu Võ Công và thể thơ ông làm gọi là Võ Công thể.

Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Võ Công huyện trung tác kỳ 21