29/11/2021 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miêu chi tán
貓之贊

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2018 14:03

 

Nguyên tác

虎豹之先有大名,
爬登猛虎卻無爭。
眼明強在穿深夜,
爪利善於攀直城。
鼠鼠聽聲皆恐懼,
人人見影都親情。
滿藏身體勇仁智,
別笑貓貓叫小聲!

Phiên âm

Hổ báo chi tiên hữu đại danh
Bà đăng, mãnh hổ khước vô tranh
Nhãn minh cường tại xuyên thâm dạ
Trảo lợi thiện vu phán trực thành
Thử thử thính thanh giai khủng cụ
Nhân nhân kiến ảnh đổ thân tình
Mãn tàng thân thể dũng nhân trí
Biệt tiếu mao mao khiếu tiểu thanh.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đường đường trưởng họ đám hùm beo
Hơn chúa sơn lâm thiện nghệ trèo
Mắt sáng chẳng lo trời mịt tối
Vuốt dài đâu ngại vách cheo leo
Chuột to chuột bé đều lo sợ
Người trẻ người già thảy mến yêu
Dẫu nhỏ vẫn thừa Nhân - Trí - Dũng
Chớ cười tiếng nhỏ chỉ meo meo!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Thăng » Miêu chi tán