25/09/2021 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác
感作

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/08/2011 01:28

 

Nguyên tác

拭目京城仔細看,
痛心君國淚瀾瀾。
權姦直欲和愚宋,
忠義那為恨報韓。
草木山河非舊主,
王侯第澤已新顏。
閣中弟子今何在,
遙望平山寢不安。

Phiên âm

Thức mục kinh thành tử tế khan,
Thống tâm quân quốc lệ lan lan.
Quyền gian trực dục hoà ngu Tống[1],
Trung nghĩa na vi hận báo Hàn[2].
Thảo mộc sơn hà phi cựu chủ,
Vương hầu đệ trạch dĩ tân nhan.
Các trung đệ tử kim hà tại,
Dao vọng Bình Sơn[3] tẩm bất an.

Dịch nghĩa

Gạt nước mắt nhìn kỹ về chốn kinh thành
Đau lòng vì vua vì nước, nước mắt chan chứa
Bọn quyền gian chỉ muốn xui ngu nhà Tống chịu hoà
Người trung nghĩa làm thế nào, vì nước Hàn báo hận
Non sông cây cỏ đều không còn chủ cũ
Phủ đệ vương hầu đã thay bộ mặt mới
Con em các nhà wuyeefn quý hiện giờ ở đâu
Xa xa ngóng về non Bình mà ngủ chẳng yên giấc

Bản dịch của Lê Vũ Hoàng

Kinh thành ngoái lại mà trông
Xót vua đau nước, mắt rưng lệ nhoà
Quyền gian một mực xúi hoà
Để người trung nghĩa biết là làm sao
Thay mặt mới, khác vương hầu
Non sông đổi chủ còn đâu của mình
Con em dòng dõi vắng tanh
Xa xa những ngóng non Bình, khôn an
Bài thơ làm năm Ất Dậu Hàm Nghi nguyên niên (1885).

Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
[1] Ám chỉ bọn quan lại “chủ hoà” đương thời, như bọn Tần Cối xui nhà vua Tống chịu hoà với giặc Kim, nhượng bộ chúng từng bước để đến nỗi mất nước.
[2] Bày tỏ ý chí của tác giả như Trương Lương hận nhà Tần diệt nước Hàn của mình nên đi theo Lưu Bang bày mưu quyết báo thù cho nước cũ.
[3] Núi Ngự Bình ở Huế, một biểu tượng của kinh đô Huế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Cảm tác