07/08/2020 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên bờ sông

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/01/2019 08:32

 

Bên bờ sông
tôi thấy mình
là người mắc cạn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Bên bờ sông