27/10/2021 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa lành

Tác giả: Nguyễn Hoa - Nguyễn Hoa Kỳ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2013 10:00

 

Mỗi bài thơ ngắn
Xoè lá lá xanh
Mỗi cây thân phận
Buốt đau nảy cành...

Lá biêng biếc lá
Cành đua mùa lành!
Sắp qua thu 2012
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoa » Mùa lành