18/01/2021 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng riêng nhớ mẹ thương cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:12

 

Lòng riêng nhớ mẹ thương cha,
Bóng chim tăm cá biết là tìm đâu.
Trong vòng binh lửa dãi dầu,
Bơ vơ lưu lạc bạn bầu cùng ai.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lòng riêng nhớ mẹ thương cha