27/06/2022 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trình Ích Ngôn yêu ẩm Hổ Khâu tửu lâu
程益言邀飲虎丘酒樓

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 23:14

 

Nguyên tác

新晴春色滿漁汀,
小憩黃罏畫槳停。
七里水環花市綠,
一樓山向酒人青。
綺羅堆裡埋神劍,
簫鼓聲中老客星。
妙曲高歌情不淺,
吳姬莫惜倒銀瓶。

Phiên âm

Tân tình xuân sắc mãn ngư đinh,
Tiểu khế hoàng lô hoạ tưởng đình.
Thất lý thuỷ hoàn hoa thị[1] lục,
Nhất lâu sơn hướng tửu nhân thanh.
Ỷ la đôi lý mai thần kiếm,
Tiêu cổ thanh trung lão khách tinh.
Diệu khúc cao ca tình bất thiển,
Ngô cơ mạc tích đảo ngân bình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bãi chài sáng, đầy cảnh xuân trời tạnh,
Ngừng mái chèo, vào quán rượu nghỉ ngơi.
Dòng nước biếc, bọc phố hoa bảy dặm,
Ngọn núi xanh, phô lầu rượu đón người.
Chôn gò đất, kiếm thần trong lụa bọc,
Mến khách xa, tiêu trống tiếng không ngơi.
Cao giọng hát, bài hay, tình chẳng ít,
Ngô cơ xinh, rót mãi bóng rượu cười.
Hổ Khâu là gò ở Tô Châu, Giang Tô, có nhiều cảnh đẹp. Tô Thức 蘇軾 từng nói đến Tô Châu mà không du lãm Hổ Khâu sẽ rất hối tiếc.

Cặp câu luận của bài này được tác giả Kim Dung dùng trong truyện Anh hùng xạ điêu ấn bản cũ để nói về Đông Tà Hoàng Dược Sư. Đông Tà thường ngâm hai câu nầy nên con gái Hoàng Dung thuộc lòng. Khi Quách Tĩnh bị Mai Siêu Phong bắt làm ngựa cưỡi đánh nhau với võ sĩ Triệu vương phủ, Hoàng Dung đã ngâm hai câu nầy làm Mai Siêu Phong sợ mất hồn tưởng sư phụ đến. Trong bản mới, Kim Dung dùng hai câu khác do chính ông sáng tác: “Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, Bích hải triều sinh án ngọc tiêu” 桃花影落飛神劍,碧海潮生按玉簫.

[1] Phố hoa tức Sơn Đường nhai 山塘街, tây bắc cổ thành Tô Châu, cảnh đẹp người thanh. Xưa có nói “Thất lý Sơn Đường đáo Hổ Khâu” 七里山塘到虎丘 (Sơn Đường đi hết 7 dặm đến Hổ Khâu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Trình Ích Ngôn yêu ẩm Hổ Khâu tửu lâu