30/05/2023 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tứ Kỳ cảng khẩu
宿四岐港口

Tác giả: Lương Như Hộc - 粱如鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2012 14:45

 

Nguyên tác

天寒子夜玉繩低,
月色朦朧照淺溪。
潮退水痕初出石,
枕邊時聽水禽啼。

Phiên âm

Thiên hàn tý dạ Ngọc Thằng[1] đê,
Nguyệt sắc mông lung chiếu thiển khê.
Triều thoái thuỷ ngân sơ xuất thạch,
Chẩm biên thời thính thuỷ cầm đề.

Dịch nghĩa

Trời lạnh nửa đêm, sao Ngọc Thằng xế thấp
Bóng trăng tờ mờ rọi xuống dòng khe cạn
Nước thuỷ triều lui, ngấn nước vừa lòi đá
Bên tai thường nghe tiếng chim nước kêu

Bản dịch của Lê Thước

Ngọc Thằng xế thấp lúc canh khuya
Bóng nguyệt tờ mờ rọi đáy khe
Triều rút đá vừa nhô ngấn nước
Tiếng chim bên gối vẫn thường nghe
Tứ Kỳ là tên cửa sông, có lẽ nằm ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Tên một ngôi sao ở phía bắc sao Ngọc Hành (Ngọc Hành là ngôi sao thứ năm trong chòm sao Bắc Đẩu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Như Hộc » Túc Tứ Kỳ cảng khẩu