26/05/2024 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương vị mong manh
내 가슴 속에 가늘한 내음

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 31/07/2008 04:59

 

Nguyên tác

내 가슴 속에 가늘한 내음
애끈히 떠도는 내음
저녁해 고요히 지는 제
먼산 허리에 슬리는 보랏빛

오! 그 수심띤 보랏빛
내가 잃은 마음의 그림자
한 이틀 정열에 뚝뚝 떨어진 모란의
깃든 향취가 이 가슴 놓고 갔을 줄이야

얼결에 여읜 봄 흐르는 마음
헛되이 찾으려 허덕이는 날
뻘 위에 철-석 갯물이 놓이듯
얼컥 이-는 후끈한 내음

아! 후끈한 내음 내키다 마는
서어한 가슴에 그늘이 도나니
수심 뜨고 애끈하고 고요하기
산허리에 슬리는 저녁 보랏빛

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hương vị mong manh giữa cõi lòng
Nổi lên tê tái giữa chiều buông
Xa xa lặng lẽ bên sườn núi
Màu tím gieo tràn giữa thinh không

Ôi! Màu tím buồn giữa thinh không
Tâm hồn đánh mất ở không trung
Nhờ cánh mẫu đơn rơi bỏng cháy
Hương thơm xây tổ giữa cõi lòng

Xuân chết mông lung giữa cõi lòng
Một ngày uể oải kiếm hư không
Như trên bùn đất lòng sông rộng
Hương vị nồng nàn giữa thinh không

Ôi! Hương vị nồng nàn cũng là không
Trong lồng ngực lép thật manh mong
U buồn trôi nổi, đau lặng lẽ
Màu tím buồn tràn sườn núi trông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Hương vị mong manh