26/10/2020 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn Du

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 04:25

 

Nhớ liễu hồ
                tới nhờ em xõa tóc
Em vắng nhà
                 bồ kết chửa đi xa
Cầu nước chảy
                    bóng chiều xuân tha thướt
Xanh Thanh minh em thổi liễu vô hình
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nguyễn Du