07/08/2020 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng đồn cặp mắt em lanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2019 13:05

 

Tiếng đồn cặp mắt em lanh,
Ai ai không ngó, cứ anh, em nhìn.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếng đồn cặp mắt em lanh