05/03/2021 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giặt áo

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 24/07/2010 21:01

 

Nhớ người giặt áo cầu ao
Sóng xô bờ cỏ năm nào vỗ mây
Trăng treo lồng bóng hao gầy
Khỏa tay rũ bụi nắng ngày vào đêm.

Gió buông lơi giọt sương mềm
Sao rơi chấm lửng thả nghiêng bên trời
Áo nguyên hương thuở tinh khôi
Mà người giặt áo xa xôi phương nào?

Ao làng lấp xây nhà cao
Khuya trăng lạc giấc chiêm bao gặp người...
2-3-2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Giặt áo