02/07/2020 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ thôn nguyệt tịch
湖村月夕

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2013 10:13

 

Nguyên tác

金尊翠杓猶能醉,
狐帽貂裘不怕寒。
安得驊騮三萬疋,
月中鼓吹渡桑乾。

Phiên âm

Kim tôn thuý thược do năng tuý,
Hồ mạo điêu cừu bất phạ hàn.
An đắc hoa lưu tam vạn sơ,
Nguyệt trung cổ xuy độ Tang Càn.

Dịch nghĩa

Bình vàng, chén ngọc, còn uống say được nữa
Mũ lông cáo, áo điêu cừu, không sợ rét
Ước gì được ba vạn ngựa hoa lưu
Dưới trăng, đánh trống, thổi kèn, vượt sông Tang Càn

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bình vàng chén ngọc uống say tràn
Mũ cáo mền điêu rét chẳng sờn
Ước được ngựa hay ba vạn cỗ
Đêm trăng kèn trống vượt Tang Can
Nguồn: Hoàng Tạo (thơ và đời), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Hồ thôn nguyệt tịch