25/03/2023 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu sơn
雨後山

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:04

 

Nguyên tác

獨勝雨前色,
其如雨後山。
淡晴雲自別,
濃翠樹相斑。

Phiên âm

Độc thắng vũ tiền sắc
Kỳ như vũ hậu sơn
Đạm tình vân tự biệt
Nồng thuý tụ tương ban

Dịch nghĩa

Phía trước núi mưa rất lớn, màu sắc đậm
Rồi mưa đến núi sau.
Mưa tạnh thì mây bay đi chỗ khác
Màu đậm, màu nhạt cùng hoà với nhau.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Núi trước mưa rất lớn,
Núi sau mưa dữ tợn.
Mưa tạnh, mây bay đi,
Đậm nhạt cùng pha trộn.
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Vũ hậu sơn