24/10/2021 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngắm trăng thu ở Băng Cốc

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 28/08/2019 00:38

 

Thu nay Băng Cốc ngắm trăng tròn.
Công nghiệp Mê Công tám mặt bàn
Năng lượng đầu tư tìm đối tác.
Hạ tầng cơ sở có bằng lòng.
Đông Tây nào lúc hành lang nối.
Quốc tế bang giao mở thị phần.
Nghe nói chơi xa nên cạnh thấy.
Bao giờ lại gặp để cùng bàn.
Băng Cốc 15-8-2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Ngắm trăng thu ở Băng Cốc