19/09/2021 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Quyết giang vãn diểu
清決江晚眺

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:40

 

Nguyên tác

浮橋盡處出平田,
歷歷青山在眼前。
古徑樵歸明月擔,
潮門魚送夕陽船。
茫茫遠水三春樹,
落落人家兩岸煙。
極目鄉關在何處,
征鴻數點白雲邊。

Phiên âm

Phù kiều tận xứ xuất bình điền,
Lịch lịch thanh sơn tại nhãn tiền.
Cổ kính tiều quy minh nguyệt đảm,
Triều môn ngư tống tịch đương thuyền.
Mang mang viễn thuỷ tam xuân thụ,
Lạc lạc nhân gia lưỡng ngạn yên.
Cực mục hương quan tại hà xứ?
Chinh hồng sổ điểm bạch vân biên.

Dịch nghĩa

Hết chiếc cầu nổi là đến cánh đồng,
Trước mắt thắy rõ từng đợt núi xanh.
Dưới bóng trăng, bác tiều gánh củi về trên con đường mòn,
Lúc chiều tà, nhà chài đẩy chài ra khơi nhân khi triều lên.
Phía xa, nước sông mờ mịt lẫn bóng cây mùa xuân,
Khói bay từ mấy nóc nhà lác đác hai bên bờ sông.
Cố ráng mắt nhìn xem quê hương mình ở chỗ nào?
Chỉ thấy vài chấm nhỏ, đó là những cánh chim hồng bay lên đám mây trắng.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hết con cầu nổi đến đồng bằng,
Trước mắt nhìn xa núi biếc giăng.
Trăng sáng tiều về trên lối cũ,
Chiều tà chài xuống lúc triều dâng.
Lờ mờ in bóng cây ven nước,
Thấp thoáng bên sông khói phía làng.
Mỏi mắt quên nhà đâu đó tá?
Bên mây mấy chiếc nhạn giăng hàng.
Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thanh Quyết giang vãn diểu