15/08/2022 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập trạch kỳ 3
入宅其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 12:43

 

Nguyên tác

宋玉歸州宅,
雲通白帝城。
吾人淹老病,
旅食豈才名。
峽口風常急,
江流氣不平。
只應與兒子,
飄轉任浮生。

Phiên âm

Tống Ngọc[1] Quy châu trạch,
Vân thông Bạch Đế[2] thành.
Ngô nhân yêm lão bệnh,
Lữ thực khởi tài danh.
Giáp khẩu phong thường cấp,
Giang lưu khí bất bình.
Chỉ ưng dữ nhi tử,
Phiêu chuyển nhậm phù sinh.

Dịch nghĩa

Nhà của Tống Ngọc ở Quy châu,
Mây nối với thành Bạch Đế.
Ta đã già lại mang bệnh,
Cái ăn và nơi ở trọ há do tài năng mà có.
Nơi cửa kẽm gió rất mạnh,
Làm cho sông chảy khác thường.
Chỉ thích được cùng vợ con,
Trôi dạt trong kiếp phù sinh này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Quy châu có nhà Tống Ngọc
Mây nối liền tới Bạch Đế thành
Ta già lại bệnh cưu mang
Cái ăn chốn ở phải chăng nhờ tài
Nơi cửa kẽm gió lay rất mạnh
Làm cho sông nổi sóng khác thường
Muốn cùng với vợ con thương
Bên nhau sống kiếp tha hương phiêu bồng
(Năm 767)

[1] Người nước Sở cuối thời Chiến Quốc, tác giả bài phú Cao Đường nổi tiếng, nói về nữ thần làm ra mây mưa. Nhà của Tống Ngọc ở Quy châu (gần Quỳ châu).
[2] Tên thành, do Công Tôn Thuật cho xây và xưng đế trong thời gian Vương Mãng cướp ngôi nhà Đông Hán, nay ở gần Quỳ châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhập trạch kỳ 3