18/01/2022 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoan Châu dạ vũ
驩州夜雨

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 13:25

 

Nguyên tác

寥落驩州道,
煙波復此邦。
山村一夜雨,
春水漲寒江。
密竹生天籟,
為風淡曉紅。
旅愁不成夢,
把卷獨憑窗。

Phiên âm

Liêu lạc Hoan Châu đạo,
Yên ba phục thử bang.
Sơn thôn nhất dạ vũ,
Xuân thuỷ trướng hàn giang.
Mật trúc sinh thiên lãi,
Vi phong đạm hiểu hồng.
Lữ sầu bất thành mộng,
Bả quyển độc bằng song.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường Châu Hoan vắng vẻ
Khói sóng giăng khắp vùng
Một đêm mưa xóm núi
Nước mùa xuân trắng sông
Tre dày sinh giọng sáo
Gió lay mờ ráng hồng
Đất khách khôn thành mộng
Mở sách tựa bên song
- Hoan Châu 驩州: tức vùng Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hoan Châu dạ vũ