06/10/2023 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động”
奉和御製綠雲洞

Tác giả: Ngô Hoán - 吳煥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2020 19:51

 

Nguyên tác

丹崖青壁聳巑岏,
隱約壺天景界寬。
瑤草丯茸迷野徑,
琪花爛熳擁禪關。
雲興雨降清風冷,
夜靜山空皓月寒。
夙夜未灰香火念,
林泉休說老僧閒。

Phiên âm

Đan nhai thanh bích tủng toàn ngoan,
Ẩn ước hồ thiên cảnh giới khoan.
Diêu thảo phong nhung mê dã kính,
Kỳ hoa lạn mạn ủng thiền quan.
Vân hưng vũ giáng thanh phong lãnh,
Dạ tĩnh sơn không hạo nguyệt hàn.
Túc dạ vị khôi hương hoả niệm,
Lâm tuyền hưu thuyết lão tăng nhàn.

Dịch nghĩa

Bên sườn đá đỏ, vách núi xanh sừng sững
Thấp thoáng hiện ra một khoảng trời, một thế giới bao la
Cỏ mọc um tùm che khuất lối mòn
Hoa tươi rực rỡ vây lấy cửa chùa
Mây bay mưa xối, ngọn gió trong trẻo mát lạnh
Non vắng đêm thanh, trăng sáng vằng vặc lạnh lùng
Sớm tối niệm Phật, hương khói không bao giờ dứt
Chớ bảo rằng, ông sư già ở chốn suối rừng này là nhàn hạ

Bản dịch của Lâm Giang

Núi đỏ non xanh sừng sững đứng
Khoảng trời ẩn hiện rộng bao la
Mọc đầy lối nhỏ, um tùm cỏ
Vây kín cửa Thiền, rực rỡ hoa
Gió thổi mây bay, mưa xối lạnh
Đêm thanh trăng sáng nước non xa
Hương khói ngày đêm sư niệm Phật
Nào phải nhàn thân một cụ già
Bài thơ này hoạ bài Ngự chế đề Lục Vân động của Lê Thánh Tông.

Nguồn: Hải Dương phong vật chí (Trần Công Hiến - Trần Huy Phác), NXB Lao động, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Hoán » Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động”