18/05/2021 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:17

 

Bốn mươi tuổi đời tôi nhìn lại
Thấy minh như bánh cóc lon ton
Chạy theo mưa bụi đi tìm tuổi
Tết đến lòng tôi được trẻ con
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Tết