11/08/2022 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi đến đàn bà
To woman

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/12/2021 06:07

 

Nguyên tác

Woman! Experience might have told me,
That all must love thee who behold thee:
Surely experience might have taught
Thy firmest promises are nought:

But, placed in all thy charms before me,
All I forget, but to adore thee.
Oh memory! Thou choicest blessing
When join’d with hope, when still possessing;

But how much cursed by every lover
When hope is fled and passion’s over.
Woman, that fair and fond deceiver,
How throbs the pulse when first we view

The eye that rolls in glossy blue,
Or sparkles black, or mildly throws
A beam from under hazel brows!
How quick we credit every oath,

And hear her plight the willing troth!
Fondly we hope’t will last for aye,
When, lo! She changes in a day.
This record will forever stand,

‘Woman, thy vows are traced in sand.’

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đàn bà ơi! Hãy cho anh kinh nghiệm,
Để yêu em, người anh thấy rõ ràng:
Chắc rằng kinh nghiệm có thể đem bàn
Lời cam kết của em đều vô ích:

Nhưng, đặt trước mặt anh niềm kích thích,
Quên hết mọi điều, để bái phụng em.
Ôi kỷ niệm! Trao hạnh phúc cho em
Hoà ước vọng, khi đã thành sở hữu;

Mọi người tình có bao điều đáng ghét
Ước vọng tan là kết thúc yêu đương.
Đàn bà, kẻ lừa dối mà dễ thương,
Mạch đập thế nào lần đầu ta biết

Mắt cuồn cuộn trong màu xanh biếc,
Lấp lánh đen, hoặc khẽ liếc qua
Dưới lông mày chớp lên ánh mặn mà!
Ta tin tưởng mọi lời thề trong nháy mắt,

Nghe trạng thái em, đầy lòng chân chất!
Kỳ vọng đôi ta không thể lâu dài,
Khi, nhìn! em thay đổi trong một ngày.
Kỷ lục này sẽ mãi còn giữ vững,

“Đàn bà, lời thề em ghi trên cát.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Gửi đến đàn bà