01/03/2020 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn địch
聞笛

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2014 07:15

 

Nguyên tác

江樓寒笛起春聲,
蜀客扁舟萬里行。
吹盡落梅還折柳,
新春殘臘正關情。

Phiên âm

Giang lâu hàn địch khởi xuân thanh,
Thục khách thiên chu vạn lý hành.
Xuy tận "Lạc mai" hoàn "Chiết liễu",
Tân xuân tàn lạp chính quan tình.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Trổi điệu xuân trên lầu sông sáo lạnh
Vạn dặm xa khách đi Thục thuyền con
Qua hết bài "Lạc mai" rồi "Chiết liễu"
Tình quan san lúc chạp hết xuân phồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Văn địch