13/05/2021 13:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư (Vân thiên trùng, thuỷ thiên trùng)
長相思(雲千重,水千重)

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 01:36

 

Nguyên tác

雲千重,
水千重,
身在千重雲水中。
月明收釣筒。

頭未童,
耳未聾,
得酒猶能雙臉紅。
一尊誰與同。

Phiên âm

Vân thiên trùng,
Thuỷ thiên trùng,
Thân tại thiên trùng vân thuỷ trung.
Nguyệt minh thu điếu đồng.

Đầu vị đồng,
Nhĩ vị lung,
Đắc tửu do năng song kiểm hồng.
Nhất tôn thuỳ dữ đồng.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mây nghìn trùng
Nước nghìn trùng
Sống giữa vùng trời nước mênh mông
Trăng lên xếp cần lại

Đầu chưa trọc
Tai còn thông
Còn hồng men rượu đôi gò má
Ai uống với ta không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Trường tương tư (Vân thiên trùng, thuỷ thiên trùng)