07/12/2022 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

LVI (Chắc anh không tạo cho em)
LVI (Certes tu n’étais pas créé pour moi, cher être)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/08/2022 20:38

 

Nguyên tác

Certes tu n’étais pas créé pour moi, cher être,
Mais je le croyais, par désir !
Ma raison disait : non ; mon cœur disait : peut-être !

Et l’on tâche à ne pas mourir !

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chắc anh không tạo cho em,
Nhưng em tin lắm, vì niềm khát khao!
Rằng: không; tim em nói: nào!

Và đôi ta cố không vào thiên thu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » LVI (Chắc anh không tạo cho em)