07/12/2021 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bà

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2019 08:03

 

Cây non mở cành non
Mùa nối mùa, đêm trước
Cây chuối già ngừng biếc
Lá cong vàng đến thương

Lá trầu mỏng góc vườn
Xanh từ trong cuốn lá
Nhớ thảo thơm trầu ạ
Tay têm trầu têm hương...

Đất trời bước vào xuân
Cháu nhớ bà, thêm tuổi
Bà nhớ cháu thêm còng
Tấm lưng không biết mỏi
Nguồn: Gởi thiên thần (thơ thiếu nhi), Phan Trung Thành, NXB Công an nhân dân, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Nhớ bà