26/09/2022 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô đồng thụ
梧桐樹

Tác giả: Tiền Tể - 錢宰

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2018 11:30

 

Nguyên tác

梧桐樹,
一葉墮秋風,
一葉委秋露。
明年二月新葉生,
還在今年葉飛處。
漢宮飛燕近承恩,
零落班姬不如故。
君不見梧桐樹。

Phiên âm

Ngô đồng thụ,
Nhất diệp đoạ thu phong,
Nhất hiệp uỷ thu lộ.
Minh niên nhị nguyệt tân diệp sinh,
Hoàn tại kim niên diệp phi xứ.
Hán cung Phi Yến cận thừa ân,
Linh lạc Ban Cơ[1] bất như cố.
Quân bất kiến ngô đồng thụ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cây ngô đồng
Gió thu rụng chiếc lá khô,
Chiếc kia sương móc vập vồ rấp ranh.
Tháng hai năm tới lá xanh,
Mọc ngay chỗ lá lìa cành năm nay.
Cung Hán Phi Yến ân đầy,
Ban Cơ tàn tạ lại đày lãnh cung.
Thấy chăng ấy loại ngô đồng.
[1] Tức Ban tiệp dư 班婕妤, trước được Hán Thành Đế sủng ái, nhưng sau bị phế bỏ vì có chị em Triệu Phi Yến 趙飛燕, Triệu Chiêu Nghi 趙昭儀 thay thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Tể » Ngô đồng thụ