19/10/2021 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cặn bã
Lumpentum

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2017 09:51

 

Nguyên tác

Die reichen Leute, die gewinnt
Man nur durch platte Schmeichelein –
Das Geld ist platt, mein liebes Kind,
Und will auch platt geschmeichelt sein.

Das Weihrauchfaß, das schwinge keck
Vor jedem göttlich goldnen Kalb;
Bet an im Staub, bet an im Dreck,
Vor allem aber lob nicht halb.

Das Brot ist teuer dieses Jahr,
Jedoch die schönsten Worte hat
Man noch umsonst – Besinge gar
Mäcenas’ Hund, und friß dich satt!

Bản dịch của Tế Hanh

Đối với bọn nhà giàu
Thì buông lời nịnh hót
Đồng tiền, hình nó lép
Nên phải lép mình đi

Trước cục vàng thật to
Đốt trầm hương lên nhé
Hãy vục đầu trong bùn
Và ngợi ca hết lẽ

Năm nay bánh mì đắt
Nói cũng chẳng được nào
Hãy sủa như con chó
Rồi thì vào ăn sau
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ (nhiều người dịch), Quang Chiến chủ biên, NXB Văn học, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Cặn bã