19/08/2022 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Cao thí thi
李皋試詩

Tác giả: Hà Trọng Cử - 何仲舉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 14:05

 

Nguyên tác

似玉來投獄,
拋家去就枷。
可忴兩片木,
夾卻一枝花。

Phiên âm

Tự ngọc lai đầu ngục,
Phao gia khứ tựu gia.
Khả liên lưỡng phiến mộc,
Giáp khước nhất chi hoa.

Dịch nghĩa

Ta như viên ngọc mà tống vào ngục
Bắt ta ra khỏi nhà rồi đóng gông vào cổ ta
Thương thay cho hai tấm gỗ làm gông:
Cùng là loài cây mà nỡ kềm kẹp một cành hoa

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như viên ngọc tống giam vào ngục
Kéo khỏi nhà, trước ngực là gông
Thương cho gỗ tấm làm gông
Nỡ nào kềm kẹp hoa cùng loài cây
Năm tác giả 13 tuổi, gia đình nghèo quá nên đóng thuế trễ kỳ hạn. Quan huyện là Lý Cao nghe tiếng ông giỏi làm thơ, nên đòi ông làm ngay một bài đưa lên ông coi. Nếu quả là thơ hay, ông sẽ không bắt giam gia đình. Ông dâng lên bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Trọng Cử » Lý Cao thí thi