05/02/2023 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Mai Tinh sơn ngộ tuyết
浣溪沙-梅菁山遇雪

Tác giả: Lý Hồng - 李洪

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/09/2014 02:04

 

Nguyên tác

夭矯翔鸞溪上峰,
飄蕭雪霰打船篷,
天花凌亂水晶宮。

飛透紙窗斜取勢,
吹回溪面舞因風,
身遊水墨畫圖中。

Phiên âm

Yêu kiểu tường loan khê thượng phong,
Phiêu tiêu tuyết tản đả thuyền bồng,
Thiên hoa lăng loạn thuỷ tinh cung.

Phi thấu chỉ song tà thủ thế,
Xuy hồi khê diện vũ nhân phong,
Thân du thuỷ mặc hoạ đồ trung.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Núi như loan phượng lượn trên ghềnh
Mưa đá tuôn reo gõ thuyền mành
Hoa trời bay loạn trong toà kính

Bay lọt rèm song cuộn hớ hênh
Nhảy tung theo gió ven triền suối
Ta tưởng đang nằm giữa bức tranh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hồng » Hoán khê sa - Mai Tinh sơn ngộ tuyết