04/10/2022 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Phục tú tài sở cư song cối nhị thủ kỳ 1
王復秀才所居雙檜二首其一

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2010 19:59

 

Nguyên tác

凜然相對敢相欺,
直干凌雲未要奇。
根到九泉無曲處,
世間惟有蟄龍知。

Phiên âm

Lẫm nhiên tương đối cảm tương khi,
Trực cán lăng vân vị yếu kỳ.
Căn đáo cửu tuyền vô khúc xứ,
Thế gian duy hữu chập long tri.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Lẫm liệt so ngang đâu dám khinh
Lạ gì thân thẳng mọc trời xanh
Rễ đâm lòng đất không chi gãy
Biết nhau chỉ có loại rồng đoanh
Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Vương Phục tú tài sở cư song cối nhị thủ kỳ 1