14/05/2021 14:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Trường chu trung kỳ 1
天長舟中其一

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:31

 

Nguyên tác

肇慶東南詠浦西,
小舟傍柳過前溪。
春風不解禁愁思,
卻放鵑聲隔岸啼。

Phiên âm

Triệu Khánh đông nam, Vịnh phố tê (tây),
Tiểu chu bạng liễu quá tiền khê.
Xuân phong bất giải câm[1] sầu tứ,
Khước phóng quyên thanh cách[2] ngạn đề.

Dịch nghĩa

Phía đông nam là Triệu Khánh, phía tây là bến Vịnh,
Chiếc thuyền con sát bên rặng liễu lướt qua dòng khe phía trước.
Gió xuân chẳng gỡ được mối sầu ầm ỉ,
Lại buông tiếng quyên kêu bên kia bờ.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Triệu khánh bờ tây thả chiếc thuyền
Tiền khê lướt khỏi liễu hai bên
Gió xuân không thổi sầu đi giúp
Khắc khoải trên bờ tiếng đỗ quyên
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Có bản chép là chữ "âm" 喑.
[2] Có bản chép là chữ "mãn" 滿.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Thiên Trường chu trung kỳ 1