18/09/2021 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (XI)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2017 20:21

 

Nguyên tác

無限風光賦詠難,
樂邦初不厭遊觀。
十虛捲入秋毫末,
一粟藏來天地寬。
瑪瑙殿中金釘鈸,
珊瑚樓上玉闌干。
妙音歷歷聞人耳,
何處飛鳴五色鸞。

Phiên âm

Vô hạn phong quang phú vịnh nan,
Nhạc bang sơ bất yếm du quan.
Thập hư quyển nhập thu hào mạt,
Nhất túc tàng lai thiên địa khoan.
Mã não điện trung kim đính bạt,
San hô lâu thượng ngọc lan can.
Diệu âm lịch lịch văn nhân nhĩ,
Hà xứ phi minh ngũ sắc loan.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Vô biên cảnh đẹp vịnh khôn cùng,
Tầm mắt du quan chẳng chán trông!
Hạt thóc chứa bao trời đất rộng,
Mười phương thu lại chót đầu lông.
Trong đền châu ngọc giăng cùng khắp,
Ngoài gác lan can bọc giáp vòng.
Chậm bước còn đang nghe nhạc lạ,
Từ đâu loan phụng liệng hư không?
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (XI)