24/09/2021 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vài nét rừng: Xanh

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:55

 

Xanh cây, xanh cỏ, xanh đồi
Xanh rừng, xanh núi, da trời cũng xanh.
Áo chàm cô Mán thanh thanh
Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.
Phú Thọ, 1938

Tập Nước giếng thơi (1957) chùm thơ Vài nét rừng gồm 4 bài: Xanh, Vì ai?, Giữa đường, Nhà em, đây là bài đầu tiên.

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Vài nét rừng: Xanh