22/07/2024 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tư quy điểu
題思歸鳥

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 18:12

 

Nguyên tác

高枝枝上鳥,
終日叫思歸。
如斯羽翼全,
何不望鄉飛。

Phiên âm

Cao chi chi thượng điểu,
Chung nhật khiếu tư quy.
Như tư vũ dực toàn,
Hà bất vọng hương phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim đậu trên cành cao
Suốt ngày kêu trở về
Như ngươi lông cánh đủ
Sao không bay về đi
Tư quy điểu tức chim tử quy, hay đỗ quyên, đỗ vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Đề tư quy điểu