06/12/2020 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cốc mày lặn ao chà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:44

 

Cái cốc mày lặn ao chà,
Bay lên rủ cánh làm nhà chị nương.
Yếm thắm mà nhuộm hoa nương,
Cái răng hạt đỗ làm tương anh đồ.
Yếm thắm mà vã nước hồ,
Vã đi vã lại anh đồ yêu đương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cốc mày lặn ao chà