06/06/2023 19:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự đời

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/03/2021 06:50

 

Có nhớ nhau đến mấy,
chỉ đi một đỗi đường.
Thấy bãi xa quay lại,
đã yên một nỗi thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sự đời