12/05/2021 16:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thể kỳ 3
雜体其三

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 16/04/2017 14:24

 

Nguyên tác

春夢雙鴛鴦,
出自寒夜女。
心精煙霧色,
指歷千萬緒。
長安貴豪家,
嬌艷不可數。
裁此百日功,
唯將一朝舞。
舞罷復裁新,
豈思勞者苦。

Phiên âm

Xuân mộng song uyên ương,
Xuất tự hàn dạ nữ.
Tâm tinh yên vụ sắc,
Chỉ lịch thiên vạn tự,
Trường An quý hào gia,
Kiều diễm bất khả sổ.
Tài thử bách nhật công,
Duy tương nhất triêu vũ.
Vũ bãi phục tài tân,
Khởi tư lao giả khổ.

Dịch nghĩa

Hình ảnh đôi chim uyên ương trong mộng xuân,
Sản xuất từ các cô thợ dệt lụa phải làm việc trong đêm lạnh.
Chú tâm dệt tinh xảo cảnh sương khói,
Thông qua ngàn vạn sợi tơ.
Nơi nhà giàu ở Trường An,
Có vô số ca kỹ kiều diễm.
Mặc chiếc áo trăm ngày công đó,
Chỉ cho một buổi ca múa.
Múa xong thay áo mới,
Há chẳng nghĩ tới công khó của người thợ dệt sao?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đôi uyên ương đẹp như xuân mộng
Sản xuất trong đêm lạnh cô nàng
Tay nghề tinh xảo nét sương
Thông qua ngàn vạn nẻo đường tơ xuyên
Nhà giàu ở Trường An quyền quý
Ca kĩ nhiều vô số mỹ miều
Áo công trăm buổi may thêu
Chỉ qua lần múa là tiêu tán rồi
Múa xong thay áo mới ngay
Há không hề nghĩ công người dệt ra?
Tạp thể là một kiểu thơ xuất phát từ thời Hán, Nguỵ, tới đời Đường vẫn còn thịnh hành, nội dung bao gồm mô tả cảm khái của đời sống, chia tay nhớ nhau,... không tả tiệc tùng, du ngoạn, tặng đáp, không dùng đề tài đã có trong nhạc phủ. Tác giả mô tả hai mặt giàu nghèo của xã hội, đối chiếu rồi kèm lời than.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Tạp thể kỳ 3