01/12/2022 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã tại thôn trung trú
我在村中住

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2012 10:43

 

Nguyên tác

我在村中住,
衆推無比方。
昨日到城下,
乃被狗形相。
或嫌袴太窄,
或說衫少長。
撐卻鹞子眼,
雀兒舞堂堂。

Phiên âm

Ngã tại thôn trung trú,
Chúng thôi vô tỷ phương.
Tạc nhật đáo thành hạ,
Nãi bị cẩu hình tướng.
Hoặc hiềm khố thái trách,
Hoặc thuyết sam thiểu trường.
Sanh khước diêu tử nhãn,
Tước nhi vũ đường đường.

Dịch nghĩa

Ta ở trong thôn làng,
được dân chúng trọng vọng không đâu bằng.
Hôm qua xuống dưới thành,
lại bị chó sủa vì hình tướng.
Hoặc chê quần quá chật,
hoặc nói áo nhỏ dài.
Khuất mắt diều hâu,
chim sẻ múa đàng hoàng.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ta ở trong thôn làng
Người khen chẳng ai bằng
Hôm qua đến phố thị
Lại bị chó vây cùng
Người cười quần hơi chật
Kẻ chê áo quá chùng
Lấy đi mắt cú quạ
Chim sẻ nhảy ung dung
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Ngã tại thôn trung trú