09/02/2023 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫu đơn
牡丹

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2007 19:37

 

Nguyên tác

落盡殘紅始吐芳,
佳名喚作百花王。
競誇天下無雙艷,
獨立人間第一香。

Phiên âm

Lạc tận tàn hồng thuỷ thổ phương,
Giai danh hoán tác “Bách hoa vương”.
Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm,
Độc lập nhân gian đệ nhất hương.

Dịch nghĩa

Khi rụng hết cánh đỏ mới bắt đầu nhả mùi thơm,
Tên hay nên được đổi gọi là “Vua của trăm hoa”.
Đua nhau khoe vẻ đẹp trong thiên hạ không đâu bằng,
Riêng mình đứng đầu về hương thơm ở trên đời.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoa rụng cánh tàn mới toả thơm,
Tên hay người gọi “Bách hoa vương”.
Khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh,
Đệ nhất nhân gian một thứ hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Mẫu đơn