17/10/2021 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫu đơn
牡丹

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2007 19:37

 

Nguyên tác

落盡殘紅始吐芳,
佳名喚作百花王。
意誇天下無雙艷,
獨立人間第一香。

Phiên âm

Lạc tận tàn hồng thuỷ thổ phương,
Giai danh hoán tác Bách hoa vương.
Ý khoa thiên hạ vô song diễm,
Độc lập nhân gian đệ nhất hương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoa rụng cánh tàn mới toả thơm,
Tên hay người gọi "Bách hoa vương".
Khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh,
Đệ nhất nhân gian một thứ hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Mẫu đơn