09/12/2022 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 5
病後訪梅其五

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2018 14:48

 

Nguyên tác

老子無糧可禦冬,
強鳴飢吻和寒蛩。
舍南舍北花如雪,
止嚥清香飽殺儂。

Phiên âm

Lão Tử vô lương khả ngự đông,
Cường minh cơ vẫn hoạ hàn cung.
Xá nam xá bắc hoa như tuyết,
Chỉ yết thanh hương bão sát nông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lão tử không ăn vẫn trải đông,
Đói hoà nhịp dế gõ sàn không.
Bắc nam thôn xóm hoa như tuyết,
Hưởng trọn hương mai no chết ngông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Bệnh hậu phỏng mai kỳ 5