05/06/2023 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em để lại (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 24/10/2021 16:33

 

Chẳng có gì, chỉ một khoảng trống không,
em để lại trong tôi tuyệt vọng.
Không gặp em, đời tôi trống rỗng
gặp em rồi, vẫn một khoảng trống không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Em để lại (II)