23/10/2021 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân đình ngẫu đề kỳ 2
新庭偶題其二

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2014 08:22

 

Nguyên tác

已將身世托雲煙,
院靜人閒足愛眠。
獨抱春秋難見節,
併忘甲子不知年。
窮通已是關人國,
行止應無眛我天。
欲識此心何所似,
一庭新月一池蓮。

Phiên âm

Dĩ tương thân thế thác vân yên,
Viện tĩnh nhân nhàn túc ái miên.
Độc bão “Xuân thu[1]” nan kiến tiết,
Tính vong giáp tý[2] bất tri niên.
Cùng thông dĩ thị quan nhân quốc[3],
Hành chỉ ưng vô muội ngã thiên[4].
Dục thức thử tâm hà sở tự,
Nhất đình tân nguyệt nhất trì liên.

Bản dịch của Đông Xuyên

Thân thế đà đem gửi khói mây,
Người nhàn, nhà tĩnh, ngủ ưa say.
Xuân thu ôm chặt bên lòng lão,
Giáp tý quên luôn cái buổi này!
Vận nước cùng, thông, do nước khác,
Đường ta lui, tới, tự ta đây.
Là chi? Muốn biết lòng ta nữa,
Sân mới, ao sen ánh nguyệt đầy!!
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Một trong Lục kinh của Nho gia: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân thu, do Khổng Tử căn cứ vào Lỗ xuân thu (Lỗ sử) mà viết ra, để thực hiện chủ trương chính danh trong lĩnh vực trước thuật.
[2] Đời Hoàng Đế (Trung Quốc), Đại Khiêu (tên người) lấy 10 can phối hợp với 12 chi để ghi năm, tháng, ngày, giờ. Giáp đứng đầu 10 can. Tý đứng đầu 12 chi. Ghép Giáp với Tý là Giáp-Tý, Ất với Sửu là Ất-Sửu, cứ thế cho đến hết vòng là 60 năm, gọi là một “giáp tý”.
[3] Nước người. Ý nói nước Thanh (Trung Quốc), vì lúc bấy giờ vua Lê Chiêu thống sang cầu cứu vua Thanh, tác giả cho số phận của nước ta đều do nước người định đoạt.
[4] Thiên là thiên mệnh, thiên tính. Ngã thiên: mệnh mình, tính mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Tân đình ngẫu đề kỳ 2